İlgi Alanlarımız

TMS Tedavisi

TMS Tedavisi

TMU (TMS) nedir? tTMU (rTMS, Tekraralayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarı) tedavisi bir bobin vasıtasıyla manyetik akım oluşturarak beyindeki sinir hücrelerinin uyarımına dayanan ve bu sayede başta depresyon olmak üzere çeşitli psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda etkili olduğu klinik çalışmalarda gösterilmiş bir tedavi yöntemidir. Psikoterapiler, ilaç tedavilerinden sonra 3. dalga tedaviler olarak da adlandırılan nöromodülasyon tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. TMU hangi hastalıklarda etkilidir? TMU tedavisinin…

Depresyon

Depresyon

Belirli bir dereceye kadar olağan kabul edilebilecek bu duygudurum hali, süresi uzadıkça ve şiddeti arttıkça bir hastalık haline gelebilir. Tüm depresyon çeşitlerinin ortak noktası çökkün duygudurumun artık sağlıklı yaşam sürmeye izin vermemesidir. Hasta, yaşamından eskisi kadar keyif almıyor, eski hobilerini yapmak istemiyor, mesleğini gerektiği gibi yapamıyordur. İnsanlarla görüşmek, bir yerlere gitmek, hatta en basit şeyleri yapmak bile artık zor gelir. Tepeler…

Bipolar (iki Uçlu) Bozukluk

Bipolar (iki Uçlu) Bozukluk

Her insanın duygurumunda gündelik yaşamında iniş çıkışlar olabilir. Ancak üzüntü, keder veya sevinç durumlarının aşırı ve sürekli olması, kişinin aile, sosyal ve iş yaşantısını önemli ölçüde etkilemesi durumunda hastalıkdan bahsedilir. “Manik-depresif hastalık” olarak da bilinen bu rahatsızlık, temelde bireyin mizacı/ duygudurumunu etkiler. Ayrıca bireyin düşünce, davranış ve yeme-içme, uyku alışkanlıklarını da bozan bir hastalıktır. Hastalığın temel özelliği, ataklar/ nöbetler veya…

Şizofreni

Şizofreni

Şizofreni nedir? Şizofreni, genç yaşta ortaya çıkan, düşünce, duygu ve davranışta belirgin  bozuklukla karakterize, nedenleri kesin olarak henüz bilinmeyen bir bozukluktur. Kişinin mesleki, kişilerarası, ailevi, kendine bakım gibi işlevlerinde önemli bozulmalara neden olur. Her hastada hastalığın şiddeti, etkilenen ruhsal alanlar ve hastalığın neden olduğu sonuçlar farklıdır. Buna karşın şizofreni, yol açtığı sonuçlar açısından psikiyatrinin en ağır hastalıklarının başında gelir. Hastalık…

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk nedir? Toplumda “takıntı/evham hastalığı” olarak da bilinen bir kaygı bozukluğudur. En temel belirtileri, hastanın zihnine kontrolü dışında giren ve kendi çabasıyla zihninden çıkaramadığı düşünceler (takıntı, obsesyon), imgeler, dürtüler ve bunların neden olduğu davranışlar (kompülsiyon, zorlantı) dır. Yaşam boyu yaygınlığı %2-3’tür. Kadın ve erkeklerde hemen hemen eşit oranlarda görülür. Ortalama başlangıç yaşı 20’li yaşların başıdır. Kiiniğinde hangi tür belirtiler bulunur?…

Panik Bozukluğu

Panik Bozukluğu

Panik Bozukluğu nedir?           Panik bozukluğu çarpıntı,nefes almakta güçlük,baygınlık hissi,uyuşma karıncalanma, kontrolü kaybetme hissi gibi belirtilerin eşlik ettiği, tekrarlayan yoğun korku ve endişe nöbetlerinin olduğu bir tür kaygı bozukluğudur. Bu ataklar kişide belirgin düzeyde sıkıntı yaratır ve kişinin hayatını olumsuz etkiler. Kişi bu atakların tekrar edeceğinden endişe duyar ve hayatını buna göre şekillendirmeye çalışarak davranış değişikliklerine gider (işe gitmeme, kalabalığa yada…

DEHB

DEHB

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) sadece çocuklarda mı olur? DEHB çocukluktan itibaren olan bir hastalıktır. Bu çocuklar büyüdüklerinde hastalık ortadan kaybolmuyor. Hiperaktivite azalsa bile dikkat eksikliği ve dürtüsellik uzun yıllar devam edebiliyor . Her ne kadar dikkat eksikliği oldukça populer bir söylem olsada DEHB nin yetişkinlerde de azımsanmayacak oranda gözlendiği bir gerçektir. Sonuç olarak DEHB, Çocukluk çağında başlayan, belirtileri önemli…

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Kişinin değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir kaygı duymasıdır. Sosyal etkileşimler (örneğin tanımadık insanlarla karşılaşma), başkalarınca gözlenme (örneğin, yemek yerken) ve başkalarınca izlenirken bir eylemi gerçekleştirme (örneğin, bir konuşma yapma, müzik aleti çalma, öğretmenin sorusuna cevap verme) durumları buna örnektir. Belirtileri nelerdir? Birey, bu gibi durumlarda olumsuz olarak değerlendirilecek bir biçimde davranmaktan ya da kaygı duyduğuna ilişkin belirtiler göstermekten (titreme,…

Özgül Fobi

Özgül Fobi

Özgül fobi tüm psikiyatrik hastalıklar içinde en sık karşılaşılan bozukluklardandır. Hemen her şeye karşı fobi gelişebileceği için fobik durumlar çok çeşitli olarak karşımıza çıkmaktadır. Fobiler, bir durum, bir aktivite ya da bir nesne ile ilgili olabilirler: Hayvan (kuş, örümcek, böcek, köpek), doğal çevre (yükseklik, su), kan/enjeksiyon/yara (enjektör, pansuman), durumsal (metro, uçak, asansör). Bir durum ya da nesnelerden “korkmak” ile bunlara karşı “fobik olmak”…

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Kaygı bozukluklarının bir çeşididir. Bu kişiler toplumda genellikle “çok evhamlı” olarak bilinirler. Kişi belirli bir konudan ziyade birçok yaşam olayı ile ilgili kaygı duyar. Gün içerisinde sürekli bir endişe hali vardır. Örneğin, telefon çaldığında kötü bir haber alacağından ya da gün içerisinde herhangi olumsuz bir olay olacağından endişe duyar. Kaygının belirli bir olay yada durumla ilgisi olmayıp günün önemli bir bölümünde bulunmaktadır.…

Çalışma Saatleri:
10.00 - 19.00

Prof Dr. M. Alpay Ates Randevu:
0543 876 48 22

iletisim@appaistanbul.com
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ergun Aprt. No:244 D:11 Kadıköy/İstanbul

Alsiyon Digital Agency © 2018 - 2022