Klinik Psikolog Saliha Ersöz

Klinik Psikolog Saliha Ersöz

ÖĞRENİM DURUMU :
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden psikolog ünvanı ile mezun (1987-1991) (Diploma
No:91-DE-012)
Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi (Belge no:Psk.01524)
İŞ DENEYİMİ :
▪ Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde çocuk yuvası ve yetiştirme
yurtlarında psikolog, Erzurum ,Tekirdağ ve Ankara (1991-1998 )
▪ Gülhane Askeri Tıp Akademisi, psikolog, (yetişkin)Ankara (1998-2000)
▪ Türk Silahlı Kuvvetleri Sarıkamış Asker Hastanesi psikolog (Çocuk/ergen/yetişkin)
Sarıkamış/Kars (2000-2002)
▪ Türk Silahlı Kuvvetleri Gümüşsuyu Asker Hastanesi, psikolog,( yetişkin
çocuk/ergen/)İstanbul (2002-2010)
▪ Kasımpaşa Askeri hastanesi yetişkin psikiyatrisi
▪ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi, psikolog, İstanbul (2010-2016)
▪ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Yetişkin Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Birimi ,psikolog
▪ Sultan Abdülhamit Han Eğitim araştırma hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları psikoloğu ve
yetişkin psikiyatrisi psikolog 2016-2021
▪ PNP( Psikonöropedia) Danışmanlık merkezin’de Prof. Dr. Özgür YORBİK Çocuk Ergen
Psikiyatristi çocuk / ergenler/yetişkinlerle çalışma devam ediyor)
▪ APPA Ataşehir Psikiyatri psikoterapi Akademisin’de Prof Dr.Alpay Ateş’le yetişkin
ergenler çalışma devam ediyor.
▪ 28 yıllık iş deneyimi
EĞİTİM VE KURSLAR :
▪ İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Yetişkin Psikoloji Laboratuvarı 2 yıl süreli
Uygulama Eğitim Programı yetişkin (Rorschach,Porteus Labirentleri,Aleksander Pratik
Zeka Testi,Cattell Zeka Testi,Benton Görsel Bellek Testi,Bender-Gestalt Görsel Algı Testi )
▪ Rorschach ve Projektif Testler Derneği Rorschach ve TAT eğitimi (ergen/ yetişkin)
▪ GATA Ankara Çocuk Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Uygulama Eğitim Stajı (ergen/çocuk)
▪ İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı 1 aylık Uygulama Eğitim Stajı
▪ TPD Sürekli Eğitim Programı Kurs Sertifikası WISC-R
▪ TPD Sürekli Eğitim Programı Kurs Sertifikası WISC-4
▪ TPD Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitim Modülü Programı
▪ TPD Sürekli Eğitim Programı Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları Eğitim
Programı
▪ TPD Sürekli Eğitim Programı MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri )Uygulama ve
Yorumlama Eğitimi
▪ TPD Genel Nöropsikolojik Değerlendirme programı
▪ TPD Sürekli Eğitim Programı Çocuk Değerlendirme Paketi Kursu (AGTE, Peabady Kelime
Testi, Beir Cümle Tamamlama Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Gessel
Figürleri Çizim Testi)
▪ Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Denwer 2 Gelişimsel Tarama Testi (no:11/20)
▪ TPD Sürekli Eğitim Programı Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği Uygulama
Eğitimi Kursu
▪ Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği Stanfort-Binet Zeka Testi Eğitimi
▪ Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği Oyun Terapisi Eğitim Programı
▪ Ruh Sağlığı Derneği KİM psikoloji Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı
Eğitimi
▪ Ruh Sağlığı Derneği KİM psikoloji Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (yetişkin)
▪ Klinik Psikoloji Enstitüsü Projektif Testler Eğitimi (CAT,TAT,Louisa Duss Psikanalitik
Hikayeler testi)
▪ EMDR 1.düzey uygulama sertifikası (yetişkin)
▪ Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Hakan
Türkçapar (Yetişkin Anksiyete Bozuklukları :yaygın anksiyete,sosyal anksiyete,sağlık
anksiyetesi,OKB,Panik atak,özgül fobilervb)

Çalışma Saatleri:
10.00 - 19.00

Prof Dr. M. Alpay Ates Randevu:
0543 876 48 22

iletisim@appaistanbul.com
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ergun Aprt. No:244 D:11 Kadıköy/İstanbul

Alsiyon Digital Agency © 2018 - 2022