İlgi Alanlarımız

TMS Tedavisi

TMS Tedavisi

TMU (TMS) nedir? tTMU (rTMS, Tekraralayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarı) tedavisi bir bobin vasıtasıyla manyetik akım oluşturarak beyindeki sinir hücrelerinin uyarımına dayanan ve bu sayede başta depresyon olmak üzere çeşitli psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda etkili olduğu klinik çalışmalarda gösterilmiş bir tedavi yöntemidir. Psikoterapiler, ilaç tedavilerinden sonra 3. dalga tedaviler olarak da adlandırılan nöromodülasyon tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. TMU hangi hastalıklarda etkilidir? TMU tedavisinin…

Depresyon

Depresyon

Belirli bir dereceye kadar olağan kabul edilebilecek bu duygudurum hali, süresi uzadıkça ve şiddeti arttıkça bir hastalık haline gelebilir. Tüm depresyon çeşitlerinin ortak noktası çökkün duygudurumun artık sağlıklı yaşam sürmeye izin vermemesidir. Hasta, yaşamından eskisi kadar keyif almıyor, eski hobilerini yapmak istemiyor, mesleğini gerektiği gibi yapamıyordur. İnsanlarla görüşmek, bir yerlere gitmek, hatta en basit şeyleri yapmak bile artık zor gelir. Tepeler…

Bipolar (iki Uçlu) Bozukluk

Bipolar (iki Uçlu) Bozukluk

Her insanın duygurumunda gündelik yaşamında iniş çıkışlar olabilir. Ancak üzüntü, keder veya sevinç durumlarının aşırı ve sürekli olması, kişinin aile, sosyal ve iş yaşantısını önemli ölçüde etkilemesi durumunda hastalıkdan bahsedilir. “Manik-depresif hastalık” olarak da bilinen bu rahatsızlık, temelde bireyin mizacı/ duygudurumunu etkiler. Ayrıca bireyin düşünce, davranış ve yeme-içme, uyku alışkanlıklarını da bozan bir hastalıktır. Hastalığın temel özelliği, ataklar/ nöbetler veya…

Şizofreni

Şizofreni

Şizofreni nedir? Şizofreni, genç yaşta ortaya çıkan, düşünce, duygu ve davranışta belirgin  bozuklukla karakterize, nedenleri kesin olarak henüz bilinmeyen bir bozukluktur. Kişinin mesleki, kişilerarası, ailevi, kendine bakım gibi işlevlerinde önemli bozulmalara neden olur. Her hastada hastalığın şiddeti, etkilenen ruhsal alanlar ve hastalığın neden olduğu sonuçlar farklıdır. Buna karşın şizofreni, yol açtığı sonuçlar açısından psikiyatrinin en ağır hastalıklarının başında gelir. Hastalık…

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk nedir? Toplumda “takıntı/evham hastalığı” olarak da bilinen bir kaygı bozukluğudur. En temel belirtileri, hastanın zihnine kontrolü dışında giren ve kendi çabasıyla zihninden çıkaramadığı düşünceler (takıntı, obsesyon), imgeler, dürtüler ve bunların neden olduğu davranışlar (kompülsiyon, zorlantı) dır. Yaşam boyu yaygınlığı %2-3’tür. Kadın ve erkeklerde hemen hemen eşit oranlarda görülür. Ortalama başlangıç yaşı 20’li yaşların başıdır. Kiiniğinde hangi tür belirtiler bulunur?…

Panik Bozukluğu

Panik Bozukluğu

Panik Bozukluğu nedir?           Panik bozukluğu çarpıntı,nefes almakta güçlük,baygınlık hissi,uyuşma karıncalanma, kontrolü kaybetme hissi gibi belirtilerin eşlik ettiği, tekrarlayan yoğun korku ve endişe nöbetlerinin olduğu bir tür kaygı bozukluğudur. Bu ataklar kişide belirgin düzeyde sıkıntı yaratır ve kişinin hayatını olumsuz etkiler. Kişi bu atakların tekrar edeceğinden endişe duyar ve hayatını buna göre şekillendirmeye çalışarak davranış değişikliklerine gider (işe gitmeme, kalabalığa yada…

DEHB

DEHB

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) sadece çocuklardamı olur? Son yıllarda yetişkinlerde de görüldüğüne dair yayınlar giderek artmaktadır. Her ne kadar dikkat eksikliği oldukça popular bir söylem olsada bu hastalığın yetişkinlerde de azımsanmayacak oranda gözlendiği bir gerçektir. DEHB, Çocukluk çağında başlayan, belirtileri önemli oranda erişkinlikte de devam edebilen, bireyin akademik, sosyal, aile ve iş yaşamını olumsuz yönde etkileyen ve kalıtsal özelliği…

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Kişinin değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir kaygı duymasıdır. Sosyal etkileşimler (örneğin tanımadık insanlarla karşılaşma), başkalarınca gözlenme (örneğin, yemek yerken) ve başkalarınca izlenirken bir eylemi gerçekleştirme (örneğin, bir konuşma yapma, müzik aleti çalma, öğretmenin sorusuna cevap verme) durumları buna örnektir. Belirtileri nelerdir? Birey, bu gibi durumlarda olumsuz olarak değerlendirilecek bir biçimde davranmaktan ya da kaygı duyduğuna ilişkin belirtiler göstermekten (titreme,…

Özgül Fobi

Özgül Fobi

Özgül fobi tüm psikiyatrik hastalıklar içinde en sık karşılaşılan bozukluklardandır. Hemen her şeye karşı fobi gelişebileceği için fobik durumlar çok çeşitli olarak karşımıza çıkmaktadır. Fobiler, bir durum, bir aktivite ya da bir nesne ile ilgili olabilirler: Hayvan (kuş, örümcek, böcek, köpek), doğal çevre (yükseklik, su), kan/enjeksiyon/yara (enjektör, pansuman), durumsal (metro, uçak, asansör). Bir durum ya da nesnelerden “korkmak” ile bunlara karşı “fobik olmak”…

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Kaygı bozukluklarının bir çeşididir. Bu kişiler toplumda genellikle “çok evhamlı” olarak bilinirler. Kişi belirli bir konudan ziyade birçok yaşam olayı ile ilgili kaygı duyar. Gün içerisinde sürekli bir endişe hali vardır. Örneğin, telefon çaldığında kötü bir haber alacağından ya da gün içerisinde herhangi olumsuz bir olay olacağından endişe duyar. Kaygının belirli bir olay yada durumla ilgisi olmayıp günün önemli bir bölümünde bulunmaktadır.…

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu; Halk arasında Vietnam sendromu olarak da bilinen bir kaygı bozukluğu türüdür. Vietnam savaşına katılan ve orada çatışmalara giren yada tanıklık eden askerlerde savaş sonrası bazı belirtiler gözlenmiş ve uzun yıllar bu belirtiler nedeniyle aile https://www.puttygen.net/ , sosyal ve toplumsal yaşama uyumda sorunlar yaşamışlardır. Travma nedir? “Travma”, psikiyatrik açıdan, “vücut bütünlüğünü ciddi olarak tehdit eden bir olay…

Hipokondriazis (Hastalık hastalığı)

Hipokondriazis (Hastalık hastalığı)

Nasıl bir hastalıktır? Bu hastalığa sahip bireyler gerçekte olmayan bir fiziksel rahatsızlıkları olduğuna inanırlar. Gündelik yaşamda olabilecek sıradan bedensel belirtileri (kolun karıncalanması ve uyuşması, karın ağrısı, baş dönmesi gibi) ciddi bir hastalık (kalp krizi veya yetmezliği, beyin tümörü gibi) belirtisi olarak yorumlarlar. Bunun sonucunda birey hiç vakit kaybetmeden ilgili uzman doktora  başvuracak ve bir dizi tetkikler yaptıracaktır. Tahlil sonuçlarının iyi…

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı kişilerin önceden edinilmiş bilgilerini sınav esnasında verimli bir şekilde kullanabilmesine engel olan, performanslarını düşüren mide bulantısı, karın ağrısı, titreme, terleme, kalp atış hızında değişiklikler, ağız kuruluğu gibi bedensel belirtiler  ve sınava dair “Bu sınavda başarılı olamayacağım,bu sınav sonunda her şey berbat olacak., evdekilerin yüzüne nasıl bakarım?, sınav sırasında bildiğim her şeyi unutabilirim, zamanı yetiştiremeyeceğim, yapamıyorum, gibi olumsuz düşünceleri…

Öfke Kontrol Bozukluğu

Öfke Kontrol Bozukluğu

Öfkelenmek normal değil mi? Sinirlenmek, öfkelenmek diğer tüm  duygular gibi yaşamın bir parçasıdır. Ancak bazen dozu ayarlanamayıp eyleme döküldüğünde pişmanlıklara neden olabilir. Pişmanlığa neden olmadığı durumlarda daha ağır psikiyatrik patolojiler düşünülmelidir. Öfke  kontrolden çıkıp, yıkıcı bir duygu haline gelip de diğer insanlarla ilişkilerimizi, iş ve aile yaşamımızı olumsuz etkileyebilir. Bunun sayısız örnekleri vardır. Öfke kontrolünde her zorlanıldığında güven ilişkisi bir kez…

Alkol Kullanım Bozuklukları

Alkol Kullanım Bozuklukları

Alkol kullanımı ne tür bozukluklara yol açar? Alkollü içkiler kullanım miktarı ve sıklığı arttıkça hem direk etkilerle hem de dolaylı olarak çeşitli ruhsal hastalıklara neden olabilirler. Bazende başka psikiyatrik rahatsızlığı olan bireyler sakinleştirici etkisinden faydalanmak için kullanma eğilimdirler. Çok çeşitli alkol kullanım bozuklukları vardır. Alkol bağımlılığı, zararlı kullanımı, alkol yoksunluğu, black out denilen alkolün etkisi altındayken belirli zaman dilimlerini hatırlayamama vs…

İnternet Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı

İnternet/bilgisayar Bağımlılığı diye bir hastalık var mıdır? Son çeyrek yüzyılda teknolojideki gelişmelere paralel olarak cep telefonu, bilgisayar ve internet kullanımı günümüzde çok yaygınlaşmıştır. İnternetin hayatımıza getirdiği  pek çok kolaylık vardır. Bilgiye kolay ulaşım https://www.puttygen.net/ , evimizden alışveriş, fatura ödem, sosyal medya vb. bu yararlarının yanında bu araçların kullanımı kimileri için bağımlılığa dönüşmüştür. İnternet veya bilgisayar bağımlılığı bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmıştır.Aslında bir tür…

Bunama

Bunama

Bunama hastalığı nedir? Özellikle ileri yaşlarda gözlenen, hem hastanın kendisi için hem de yakınları için oldukça sıkıntılı sonuçlar doğurabilen ve toplum tarafından “bunama/alzheimer” olarak da bilinen demans hastalığı, bilişsel (dikkat, bellek, organize etme vb) yeteneklerde zayıflama ve bunun sonucunda kişinin günlük yaşam işlevlerinde bozulma ile karakterizedir. Hastalarda hafıza, dikkat, düşünme, konuşma, algılama, hesaplama, yargılama gibi önemli zihinsel yeteneklerde azalma ve bozulma…

Uyku Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Uyku; ertesi güne fiziksel ve ruhsal olarak hazır olmak için gerekli olan fizyolojik bir ihtiyaçtır. Herkesin uyku ihtiyacı farklıdır. Normal Uyku rem ve non-rem bölümünden oluşur. Non-REM ağırlıklı olarak uykunun ilk  yarısında olur. 4 evreden oluşur: Evre 1 ve 2 : geçiş uykusu ( % 50) Evre 3 ve 4: derin/delta uykusu(% 10-20) Rem (% 25) ise ağırlıklı olarak uykunun…

Çalışma Saatleri:
10.00 - 19.00

Prof Dr. M. Alpay Ates Randevu:
0543 876 48 22

iletisim@appaistanbul.com
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ergun Aprt. No:244 D:11 Kadıköy/İstanbul

Alsiyon Digital Agency © 2018 - 2022